Tjänster

 

Entreprenad

Ø Mark- och grundläggningsarbete

Ø Dräneringsarbeten, en- och flerbostadshus

Ø Schaktningsarbete, VA och Kabel

Ø Finplanering av tomter

Ø Stödkonstruktioner, diverse stödmurar

Ø Bergssprängning

Ø Transporter

Ø Byggnadsentreprenader

Ø   Infiltrationsanläggningar


 

Projektering

Ø Byggkonstruktion

Våra uppdrag varierar från små hus och anläggningskonstruktioner till flervåningsbyggnader. Vi  behärskar de flesta konstruktiva material som t ex

betong, stål, trä och andra.

 

Ø Projekt - och Byggledning
Vi svarar för stöd och styrning från idé- och programskede till färdig byggnad oavsett samarbets- eller entreprenadformer.