Kvalitet

 

Funktionstekniska krav:
Upprättande av objektspecifika kontrollplaner och checklistor

 

Omfattning:
En kontinuerlig avstämning att det som byggs är i linje med uppdragets och beställarens viljor och krav.

 

Ekonomiska / Tekniska krav:
En kontinuerlig avstämning att det som byggs är så nära det optimala man kan komma vad gäller förhållandet mellan teknik och ekonomi.

 

Kompetens:
Att ständigt hålla företaget uppdaterad med ny teknik och metoder till nytta för Kunden.

 

Erfarenhetsåterföring:
Att så mycket erfarenhet som möjligt återvinns ur ett projekt för att bli till nytta för efterföljande.

-Vad för olika arbeten

- Vilken utrustning som finns